a r c h i t e k t   l u k á š   b l a h a


profil:

Jsem architekt autorizovaný Českou komorou architektů.
Mám praxi v projektování rodinných a bytových domů,
občanských staveb, průmyslových objektů, rekonstrukcí
historických objektů, včetně návrhů interiérů.

Projektuji stavby ve všech stupních - studie ve variantách,
dokumentaci pro územní a stavební řízení, zajištění povolení
na úřadech, návrhy interiérů a autorský dozor na stavbě.
Vše s individuálním přístupem, podle potřeb klienta.

© 2015 LUKÁŠ BLAHA