a r c h i t e k t   l u k á š   b l a h a
pudorysy

Návrh dispozice lékárny a exteriéru / Zaměření původního stavu a varianta návrhu

© 2015 LUKÁŠ BLAHA